Уџбеници и литература

Школска година 2019/20

ПРВИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Буквар „Игра словима“
 • Читанка„Различак“

Klett

Зоран Гаврић, Мирјана Ковачевић

Радмила Жежељ

Математика

 • Уџбеник

Novi Logos

Ива Иванчевић, С. Тахировић

Свет око нас

 • Свет око нас 1-2

Klett

Зоран Гаврић, Драгица Миловановић

Музичка култура

 • Музичка култура

Novi Logos

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

Енглески језик

 • Discoverry Island Starter А

Akronolo

Tessa Lochowski

 

ДРУГИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Зов речи, Читанка и  РС за 2. разред
 • О језику, Граматика за 2. разред,
 • Абецедар, уџбеник за учење латинице
                                                         (650-02-00138/2019-07 од 21.5.2019)

Klett

Радмила Жежељ

Математика

 • Математика 2 (четири дела), уџбеник за 2. разред (650-02-00154/2019-07 од 21.5.2019)

Novi Logos

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Свет око нас

 • Свет око нас 2 (два дела), уџбеник за 2. разред,  (650-02-00145/2019-07 од 21.5.2019)

Klett

Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Музичка култура

 • Музичка култура, уџбеник за 2. разред,   (650-02-00151/2019-07 од 14.5.2019)

Novi Logos

Драгана Михајловић Бока, Марина Ињац

Енглески језик

 • Our Discovery Island 1, енглески језик за други разред, (650-02-00434/2018-07 од 4.4.2019)

Akronolo

Linnette Ansel Erocak, Jeanne Perrett

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Маша и Раша, РЕКА РЕЧИ
 • Маша и Раша, О ЈЕЗИКУ

Klett

Радмила Жежељ

Математика

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Novi Logos

Ива Иванчевић, Сенка Тахировић

Природа и друштво

Маша и Раша – ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Klett

Радмила Жежељ Ралић

Музичка култура

 • Певам, свирам, слушам

Nova škola

М.Ћук, З.Јевтић, С.Илић

Енглески језик

 • OUR DISCOVERY ISLAND 2
- Уџбеник
- Радна свеска

Akronolo

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • РЕЧИ ЧАРОБНИЦЕ
 • О ЈЕЗИКУ

Klett

Радмила Жежељ

Математика

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Novi Logos

Сенка Тахировић
Сенка Тахировић, М.Степановић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Bigz

С. Благданић, З. Ковачевић, С. Јовић, М. Тадић

Музичка култура

 • Музичка култура

Klett

Др Гордана Илић

Енглески језик

 • DISCAVER ENGLISH 1
- Уџбеник
- Радна свеска

Akronolo

Kate Wokeman

 

ПЕТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка 5

 • Граматика 5

Klettt

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Весна Ломпар

Математика – Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вулевић

Биологија

 • Биологија 5

Gerundijum

Т. Прибићевић, Т. Миљановић, С. Нинковић, В. Миливојевић

Географија

 • Географија 5

Novi Logos

Марко Јоксимовић

Историја - Историја 5

 

Novi Logos

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Музичка култура

 • Музичка култура 5

Креативни центар

Владица Илић

Ликовна култура

 • Ликовна култура 5

БИГЗ

Миливој Мишко Павловић

ТИО - Уџбеник 5

Novi Logos

Жељко Васић, др Дијана Каруовић

 

Информатика и
рачунарство

Novi Logos

Владан Стевановић

Енглески језик

Wider World 1

Akronolo

B. Hastings, S. McKiniay, L. Edwards

Француски језик

Et toi 1

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек, Г. Луис

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Граматика за 6. разред
 • ИЗВОР – Читанка за 6. разред
 • Радна свеска за 6. разред; (650-02-00119/2019-07 од 27.3.2019)

Klettt

Весна Ломпар

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Математика

 • Математика 6, уџбеник за 6 разред основне школе
 • Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;(650-02-00120/2019-07 од 10.5.2019)

Klett

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Биологија 6
(650-02-00085/2019-07 од 9.5.2019)

Klett

Горан Корићанац, Данијела Радивојевић, Марина Ђуришић, Драгана Јешић

Географија 6
(650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019)

Novi Logos

Снежана Вујадиновић, Рајко Толић, Дејан Шабић

Историја – Историја 6
(650-02-00110/2019-07 од 20.5.2019)

Novi Logos

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Физика 6

 • Физика 6, уџбеник за 6. разред;
 • Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима;
  (650-02-00063/2019-07 од 21.5.2019)

БИГЗ

Катарина Стевановић, Марија Крнета

Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

Музичка култура 6
(650-02-00115/2019-07 од 9.5.2019)

Novi Logos

Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

Ликовна култура 6
(650-02-00035/2019-07 од 11.4.2019)

БИГЗ

Миливоје Мишко Павловић

Техника и технологија - Уџбеник 6 (650-02-00094/2019-07 од 14.5.2019)

БИГЗ

Данило Шешељ, Петко Андрић, Жељко Папић

Информатика и рачунарство

 • уџбеник за 6. разред (650-02-00073/2019-07 од 21.5.2019)

Едука

Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Енглески језик – Wider World 2

 • енглески језик за 6. разред основе школе, шеста година учења (уџбеник, РС, ЦД)
 • Радна свеска
  (650-02-00437/2019-07 od 11.4.2019.)

Akronolo

Bob Hastings, Stuart McKinlay

Linda Edvadrs

Француски језик

 • Club@ dos 2, udžbenik za 6. razred i radna sveska
  (650-02-00121/2019-07 од 20.5.2019)

Klett

Aurélie Combriat, Philippe Liria, Olivier Jurczyk

 

СЕДМИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка , Пут

 • Граматика и Радна свеска

Klettt

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Весна Ломпар

Математика - Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

С. Милојевић, Н. Вуловић

Биологија 7

Герундијум

М. Топић, Т. Миљановић, Т. Лазаревић

Географија 7

Novi Logos

Д. Шабић, С. Вујадиновић, М. Милинчић

Историја – Историја 7

Novi Logos

Ч. Антић, М. Божић

Физика 7

 • Уџбеник и Збирка задатака

Klett

Марина Радојевић

Хемија 7

 • Уџбеник и Радна свеска

БИГЗ

М. Ранђеловић, М. Марковић

Музичка култура 7

Novi Logos

А. Паладин, Д. Михајловић

Ликовна култура 7

БИГЗ

Јован Глигоријевић

ТИО - Уџбеник 7

Едука

Д. Голубовић, Н. Голубовић

Енглески језик – Discover English 4

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Akronolo

Liz Kilbey

I. Hearn

Француски језик

Et toi?

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек

 

ОСМИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка , Речи мудрости

 • Граматика и Радна свеска

Klettt

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Весна Ломпар

Математика - Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Б. Поповић, С. Милојевић, Н. Вулoвић

Биологија 8

Novi Logos

Г. Субаков

Географија 8

Novi Logos

С. Зрнић, Н. Бировљев

Историја – Историја 8

 

Novi Logos

П. Симић, И. Петровић

Физика 8

 • Уџбеник и Збирка задатака

Klett

Марина Радојевић

Хемија 8

 • Уџбеник и Радна свеска

БИГЗ

М. Ранђеловић, М. Марковић

Музичка култура 8

Novi Logos

А. Паладин, Д. Михајловић

Ликовна култура 8

БИГЗ

Јован Глигоријевић

ТИО - Уџбеник 8

Едука

Д. Голубовић, Н. Голубовић

Енглески језик – Discover English 5

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Akronolo

Liz Kilbey,

Chaterine Bright

Француски језик

Et toi?

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек