Josif Pančić

Обавештење за ученике и родитеље

На основу упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у циљу неговања здравих стилова живота и важности вршњачког дружења, школа је обезбедила бесплатно коришћење термина за рекреативно бављење спортом.

  • Одбојка, уторак од 19.30 до 20.30 часова и четвртак од 20.00 до 21.00 час у Великој фискултурној сали школе
  • Кошарка, среда од 19.30 до 20.30 часова у Великој фискултурној сали
  • Карате (само за млађе разреде), петак од 20.00 до 21.00 час
  • Атлетика, недеља од 10.00 до 11.30 часова у Великој фискултурној сали

Осим тога, на сајту школе и огласној табли школе биће истакнути сви термини додатних, допунских и слободних активности за које су задужени предметни наставници.

Заинтересовани ученици су дужни да се придржавају правила понашања и рада у реализацији поменутих активности.

 

Милан Бајић
директор школе