Josif Pančić

Завршни испит

 

СИСТЕМ БОДОВАЊА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

Нови систем бодовања за упис у средњу школу, осим промена у рачунању бодова на самом тесту, подразумева и промене у начину рачунања успеха у старијим разредима основне школе.

Број бодва које ученик носи из школе се израчунава тако што се тачан просек из 6, 7. и 8, разреда, заокружен на две децимале, множи са четири. То значи да успех из сваког од ова три разреда може да донесе највише 20 бодова.

Ево како можете да израчунате број бодова:

Успех из основне школе – највише 60 бодова

 • Тачан просек на крају 6. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
 • Тачан просек на крају 7. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
 • Тачан просек на крају 8. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Бодови са завршног испита – највише 40 бодова

 • Матерњи језик – највише 13 бодова
 • Математика – највише 13 бодова
 • Комбиновани тест – највише 14 бодова

Саберите бодове на основу успеха на крају 6. 7. и 8. разреда и томе додајте бодове са завршног испита.

За упис у четворогодишњу средњу школу и гимназију, потребно је да ученик има најмање 50 бодова.

 

 

УПУТСТВО ЗА ОСМАКЕ ПОВОДОМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

На завршни испит излазе сви ученици осмог разреда. Уколико се не појаве, не могу добити уверење о завршеном осмогодишњем школовању.

Завршни испит се полаже три дана:

 • 17.06.2019. понедељак 9-11h СРПСКИ ЈЕЗИК
 • 18.06.2019. уторак 9-11h МАТЕМАТИКА
 • 19.06.2019. среда 9-11h КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

Ученици су дужни да, на дан испита, дођу у 8:15 часова. Одељенске старешине ће их сачекати у школском дворишту и проверити да ли су понели све што им је неопходно за испит тог дана.

Ученици осмог разреда поређани су по азбучном реду на јединственом списку. Првих 55 ученика полажу у Свечаној сали, а осталих 100 ученика у Сали за физичко. Редни број на списку одговара редном броју на клупи.

Проверите у којој просторији полажете.

 

Важно!!!

На испит морате имати ђачку књижицу у којој је уписан ваш идентификациони број и оверена фотографија. Уколико је фотографија из млађег узраста и није препознатљив лик на њој, морате залепити новију фотографију на последњој страни књижице и оверити је. Стара фотографија остаје на првој страни.

Сваки тест траје по 120 минута – не излазите пре него што неколико пута не проверите тест.

На испит из српског језика треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

На испит из математике треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

За полагање комбинованог теста треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

Све личне ствари морате оставити на предвиђено место испред просторије за полагање. Употреба мобилних телефона, дигитрона... није дозвољена.

На столу за рад сме да стоји само наведени прибор, тест, две картице, две коверте и флашица воде.

Дежурни наставници су наставници из других школа који не предају предмете које ви полажете. Не постављајете им питања која се тичу градива које полажете. Водите рачуна о правилима понашања на тесту. Није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ако ова првавила не поштујете, након опомене, бићете удаљени са испита.

На клупи ће вам се налазити већ попуњене по две идентификационе картице које ће вам потписати дежурни наставници. На њима су већ уписани сви потребни подаци о вама. Једну од картица, на крају теста, носите са собом као доказ да сте изашли на испит.

Тест решавате према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на почетку самог теста.

Када завршите са израдом теста, треба да позовете дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напустите простор.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9:45 часова и последњих 15 минута тестирања (10.45-11 сати). Не задржавајте се у холу или у дворишту школе. Тиме реметите рад других ученика.

 

САВЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ

 • Прочитајте пажљиво свако питање и сваки задатак;
 • Прво решавајте задатке за које сте сигурни,а затим остале задатке;
 • Добро размислите о свему, не журите, времена има сасвим довољно;
 • Пре него напишете хемијском оловком проверите;
 • Тестови су штампани на ћириличком писму. Водите рачуна да правилно попуњавате одговоре поштујући дато писмо;
 • Препоручљиво је да прво одговоре пишете графитном оловком, а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се признају само одговори написани хемијском оловком и одговори који нису преправљани

 

Срећно!!!


списак ученика који полажу завршни испит

 

 


 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2012.ГОДИНЕ

 

Основна школа "Јосиф Панчић" постигла је најбољи резултат у Србији на завршном испиту 2011/2012.године!

математика - 15,47 поена

српски језик - 16,95 поена

УКУПНО - 32,42 поена

 

 

Општина Чукарица - ранг листа основних школа према резултатима завршног испита 2012.године (број поена из српског језика, математике и збирни укупни број поена)

  Школа (број ученика осмог разреда) Број поена из математике Број поена из српског језика Укупан број поена
1. Јосиф Панчић
(178)
15,47 16,95 32,41
2. Милош Црњански
(87)
14,10 15,83 29,93
3. Ђорђе Крстић
(160)
13,33 16,23 29,56
4. Бановић Страхиња
(91)
13,41 15,75 29,16
5. Карађорђе
(36)
12,64 15,85 28,49
6. Уједињене нације
(202)
13,42 15,03 28,46
7. Мирослав Антић
(167)
12,90 15,02 27,92
8. Руђер Бошковић
(26) - приватна школа
12,78 14,56 27,34
9. Филип Кљајић Фића
(151)
12,58 14,64 27,22
10. Браћа Јерковић
(117)
12,38 14,61 27,00
11. Љуба Ненадовић
(163)
11,85 14,60 26,45
12. Вук Караџић
(135)
11,18 13,71 24,89
13. Доситеј Обрадовић
(62)
9,43 14,47 23,90
14. Аца Милосављевић
(56)
10,12 13,53 23,64
15. Душко Радовић
(103)
9,83 13,34 23,17
16. Владимир Назор
(88)
9,00 12,46 21,46
17 Бранко Радичевић
(39)
8,91 12,23 21,14
18 Плави круг
(8) - приватна школа
5,75 10,31 16,06

 

Ви сте овде: Почетна Актуелно Осмаци Завршни испит