СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Име и презиме учитеља

Слободне активности

Маја Марковић

Цвећарска секција
Ликовна секција

Ивана Марковић

Цвећарска секција
Ликовна секција

Љиљана Јованоски

Математичка секција
Ликовна секција

Данијела Максимовић

Спортска секција
Ликовна секција

Мирјана Ђукаловић

Рецитаторска секција
Ликовна секција

Ива Иванчевић Илић

Математичка секција
Ликовна секција

Зоран Гаврић

Математичка секција
Спортска секција

Радмила Жежељ

Математичка секција
Спортска секција

Бојана Плавшић

Математичка секција
Спортска секција

Јована Калезић

Ликовна секција
Спортска секција

Сандра Мирчић

Ликовна секција
Спортска секција

Татјана Филиповић

Ликовна секција
Спортска секција

Силвана Лазић

Креативна секција
Математичка секција

Сандра Планић

Креативна секција
Математичка секција

Мирјана Ковачевић

Клуб малих радозналаца
Математичка секција

Драгана Дујовић

Ликовна секција
Математичка секција

Јасмина Ђорђевић

Креативна секција
Математичка секција

Марица Петковић

Ликовна секција
Математичка секција

Јован Мицић

Ликовна секција

Снежана Милановић-Лакић

Ликовна секција

Гордана Симовић

Ликовна секција

Споменка Марковић

Ликовна секција

Невена Опалић

Ликовна секција

Сузана Милаковић

Ликовна секција

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

 

Име и презиме наставника

Слободне активности

Светлана Лакичевић

Српски језик

Наташа Бајковић

Српски језик

Марија Димитријевић

Српски језик

Весна Данкулов

Српски језик

Слађана Тодоровић

Српски језик

Милица Живковић

Математичка секција

Анђелка Вученовић

Математичка секција

Ивана Јовановић

Енглески језик

Ивана Милисављевић

Енглески језик

Марија Панић

Енглески језик

Маја Веселиновић

Енглески језик

Оливера Крстић Енглески језик

Милосав Дабетић

Француски језик

Даринка Одабашић

Француски језик

Мирјана Димитријевић Географска секција

Драгана Јанковић

Географска секција

Наташа Сејменов Историја

Александра Обрадовић

Папирно моделарство

Славољуб Васић

Папирно моделарство
Саобраћај

Мирослав Радић

Архитектура и грађевинарство
Електротехника

Милан Милојевић

Ракетно моделарство
Роботика

Данка Петровић

Папирно моделарство
Авиомоделарство

Лидија Јовчић

Папирно моделарство
Машинска техника
Татјана Пантелић Информатичка секција
Марјана Младеновић Информатичка секција

Радмила Јовићевић

Одбојкашка секција

Сања Чуровић

Кошаркашка секција

Марија Петровић

Рукометна секција

Милица Ракић

Музичка секција - хор

Петка Луковић

Верска секција

Данијела Бојковић

Културолошка секција

Јелена Илић

Грађанско васпитање