СИСТЕМ БОДОВАЊА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).

Успех из основне школе – највише 60 бодова

 • На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Бодови са завршног испита – највише 40 бодова

 • Тест из српског језика – резултат са теста највише носи 14 бодова
 • Тест из математике – резултат са теста највише носи 14 бодова
 • Тест из природних и друштвених наука: биологија, географија, историја, физика и хемија.- резултат са теста највише носи 12 бодова

Укупан број поена ученик може да израчуна тако што сабере бодове које носи из школе и бодове освојене на сва три теста Завршног испита. Максималан број бодова може бити 100.

За упис у четворогодишњу средњу школу и гимназију, потребно је да ученик има у збиру најмање 50 бодова. Уколико је то мањи број ученик има право да упише само трогодишње образовне профиле средњих школа.

 

 

УПУТСТВО ЗА ОСМАКЕ ПОВОДОМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

На завршни испит излазе сви ученици осмог разреда. Сви ученици су дужни да изађу на испит јер без њега не могу добити уверење о завршеном осмогодишњем школовању.

Завршни испит се састоји од три теста и полаже се три дана:

 • 18.06.2024. уторак 9-11h ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 • 19.06.2024. среда 9-11h ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
 • 20.06.2024. четвртак 9-11h ТЕСТ ИЗ ПРИРОДНИХ ИЛИ ДРУШТВЕНИХ НАУКА - ИЗАБРАНИ ПРЕДМЕТ

Ученици су дужни да, на дан испита, дођу у 8:00 часова у школско двориште. Одељењске старешине ће их сачекати у школском дворишту и проверити да ли су понели све што им је неопходно за испит тог дана.

Сви ученици осмог разреда наше школе поређани су по азбучном реду на Јединственом списку који се налази у холу школе. Редни број на списку одговара редном броју на клупи за полагање. Ученици су распоређени у две велике сале (велика сала за физичко и свечана сала) и учионицама. Ученик треба обавезно да погледа место где полаже пре полагања завршног испита. Дежурни наставници су из других школа. Сви ученици раде тест у исто време, од 9 сати.

Распоред по просторијама је истакнут у ХОЛУ школе. 

Проверите у којој просторији полажете.

 

ВАЖНО!!!

На испит ученик мора понети ђачку књижицу у којој су залепљени фотографија ученика оверена печатом школе и налепница са идентификационим бројем. Уколико је фотографија из млађег узраста и није препознатљив лик на њој, неопходно је залепити новију фотографију на последњој страни књижице и оверити је. Стара фотографија остаје на првој страни.

Сваки тест траје по 120 минута – не излазите пре него што неколико пута не проверите тест.

На испит из српског језика треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

На испит из математике треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

За полагање теста са изабраним предметом треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

Све личне ствари морате оставити на предвиђено место испред просторије за полагање. Употреба мобилних телефона, дигитрона... није дозвољена.

На столу за рад сме да стоји само наведени прибор, тест, налепнице са идентификационим бројевима, ђачка књижица и евентуално флашица воде.

Дежурни наставници су ту да воде рачуна да тестирање прође у најбољем реду и да одговоре на питања која пре тестова можете имати. Имајте на уму да наставници не предају предмете које ви полажете те им не постављајте питања која се тичу градива које полажете. Водите рачуна о правилима понашања на тесту. Није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ако ова правила не поштујете, након опомене, бићете удаљени са испита.

Тест решавате према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на почетку самог теста. Пажљиво га прочитајте.

Када завршите са израдом теста, треба да позовете дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напустите простор.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9:45 часова и последњих 15 минута тестирања (10.45 - 11 сати). Није дозвољено задржавање у холу или у дворишту школе како се не би реметио рад других ученика.

САВЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ

 • Прочитајте пажљиво свако питање и сваки задатак;
 • Прво решавајте задатке за које сте сигурни, а затим остале задатке;
 • Добро размислите о свему, не журите, времена има сасвим довољно;
 • Пре него напишете хемијском оловком проверите;
 • Тестови су штампани на ћириличком писму. Водите рачуна да правилно попуњавате одговоре поштујући дато писмо;
 • Препоручљиво је да прво одговоре пишете графитном оловком, а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се признају само одговори написани хемијском оловком и одговори који нису преправљани.
 • Податке на омотници теста попуните прво графитном оловком (штампаним словима, ћирилицом - име, име родитеља са идентификационе картице, презиме и идентификациони број), а затим хемијском оловком.
 • Идентификациону налепницу на предвиђено место на тесту лепи дежурни наставник на тек на крају полагања испита.
 • Тестови не смеју да се гужвају или на било који други начин оштећују јер неће моћи да буду скенирани.

 

Увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на порталу Моја средња школа (https://mojasrednjaskola.gov.rs)

 

Срећно!!!

 

Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2023-24. годину

 

 


 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2012.ГОДИНЕ

 

Основна школа "Јосиф Панчић" постигла је најбољи резултат у Србији на завршном испиту 2011/2012.године!

математика - 15,47 поена

српски језик - 16,95 поена

УКУПНО - 32,42 поена

 

 

Општина Чукарица - ранг листа основних школа према резултатима завршног испита 2012.године (број поена из српског језика, математике и збирни укупни број поена)

 

  Школа (број ученика осмог разреда) Број поена из математике Број поена из српског језика Укупан број поена
1. Јосиф Панчић
(178)
15,47 16,95 32,41
2. Милош Црњански
(87)
14,10 15,83 29,93
3. Ђорђе Крстић
(160)
13,33 16,23 29,56
4. Бановић Страхиња
(91)
13,41 15,75 29,16
5. Карађорђе
(36)
12,64 15,85 28,49
6. Уједињене нације
(202)
13,42 15,03 28,46
7. Мирослав Антић
(167)
12,90 15,02 27,92
8. Руђер Бошковић
(26) - приватна школа
12,78 14,56 27,34
9. Филип Кљајић Фића
(151)
12,58 14,64 27,22
10. Браћа Јерковић
(117)
12,38 14,61 27,00
11. Љуба Ненадовић
(163)
11,85 14,60 26,45
12. Вук Караџић
(135)
11,18 13,71 24,89
13. Доситеј Обрадовић
(62)
9,43 14,47 23,90
14. Аца Милосављевић
(56)
10,12 13,53 23,64
15. Душко Радовић
(103)
9,83 13,34 23,17
16. Владимир Назор
(88)
9,00 12,46 21,46
17 Бранко Радичевић
(39)
8,91 12,23 21,14
18 Плави круг
(8) - приватна школа
5,75 10,31 16,06