АКТИВ УЧИТЕЉА ПРВОГ РАЗРЕДА и БОРАВКА

Јован
Мицић

Снежана
Милановић - Лакић

Гордана
Симовић

Споменка
Марковић

Невена
Опалић

Сузана
Милаковић

Марија
Протић

Оља
Ташић

Ucit1

Радмила
Вукић

Оља
Павловћ

Катарина
Микић

Катарина
Танацковић

АКТИВ УЧИТЕЉА ДРУГОГ РАЗРЕДА

Маја
Марковић

Ивана
Марковић

Љиљана
Јованоски

Данијела
Максимовић

Мирјана
Ћукаловић

Slika

Ива
Иванчевић Илић

АКТИВ УЧИТЕЉА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

Радмила
Жежељ

Зоран
Гаврић

Бојана
Плавшић

Јована
Калезић

Сандра
Мирчић

Татјана
Филиповић

АКТИВ УЧИТЕЉА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Силвана
Лазић

Сандра
Планић

Мирјана
Ковачевић

Драгана
Дујовић

Марица
Петковић

Јасмина
Ђорђевић Ерет