Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове овог актива именује Наставничко веће. Руководилац овог актива је Биљана Лазаревић, педагог.

Чланови Актива за ову школску годину су:

 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, педагошки саветник
 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе, педагошки саветник
 • Мирјана Ковачевић, професор разредне наставе
 • Слађана Тодоровић, професор српског језика и књижевности
 • Драгана Јанковић, професор географије
 • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
 • Биљана Лазаревић, стручни сарадник - педагог

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Стручни актив за развојно планирање

Чланови Стручног актива за развојно планирање:

 • Тања Цапудер, руководилац, професор разредне наставе
 • Катарина Поповић, професор француског језика
 • Марија Црногорац, професор историје
 • Слађана Тодоровић, професор српског језика и књижевности
 • Светлана Лакићевић, професор српског језика и књижевности
 • Сања Чуровић, професор физичког васпитања
 • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичке културе
 • Марица Петковић, професор разредне наставе
 • Радмила Вукић, професор разредне наставе
 • Катарина Танацковић, професор разредне наставе
 • Драгана Вуловић, 4/2, родитељ представник у Савету родитеља
 • Војин Радокановић 7/2, представник Ученичког парламента

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

 • Марија Петровић, професор физичког и здравственог васпитања
 • Ивана Јовановић, професор енглеског језика
 • Ивона Томић, професор биологије
 • Мирјана Ћукаловић, професор разредне наставе
 • Марица Петковић, професор разредне наставе
 • Сандра Планић, професор разредне наставе
 • Наташа Бајковић, професор српског језика и књижевности
 • Драгана Јанковић, професор географије
 • Лидија Лечић, професор биологије
 • Весна Вујовић, професор француског језика
 • Данијела Бојковић, наставник верске наставе
 • Милена Вукашиновић, стручни сарадник - психолог
 • Биљана Лазаревић, стручни сарадник - педагог
 • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
 • Драгана Бијелић, секретар школе
 • Драгана Јешић, професор биологије и помоћник директора школе
 • Милан Бајић, директор школе
 • Данијела Маљевић, представник Савета родитеља (8/3)
 • Константин Видојевић 7/4, представник Ученичког парламента

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2023/2024. годину је Данка Петровић, професор Технике и технологије. Чланови Тима за самовредновање су:

 • Данка Петровић, професор технике и технологије, руководилац Тима
 • Оља Павловић, професор разредне наставе
 • Маја Веселиновић, професор енглеског језика
 • Ивана Милисављевић, професор енглеског језика
 • Весна Данкулов, професор српског језика и књижевности
 • Тања Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Сузана Милаковић, професор разредне наставе
 • Бојана Плавшић, професор разредне наставе
 • Сандра Мирчић, професор разредне наставе
 • Драгана Јешић, помоћник директора
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Марија Ковачевић, представник Савета родитеља 8/6
 • Софија Павлашевић 8/2, представник Ученичког парламента

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање за школску 2023/2024. годину је Милена Вукашиновић, психолог. Чланови Тима за инклузивно образовање су:

 • Милена Вукашиновић, психолог, руководилац Тима
 • Валентина Антић, психолог
 • Марија Панић, професор енглеског језика
 • Марија Црногорац, професор историје
 • Слађана Тодоровић, професор српског језика и књижевности
 • Мирјана Ћукаловић, професор разредне наставе
 • Споменка Марковић, професор разредне наставе
 • Сандра Мирчић, професор разредне наставе
 • Драгана Дујовић, професор разредне наставе
 • Сузана Милаковић, професор разредне наставе
 • Ивана Марковић, професор разредне наставе
 • Ивана Јоксимовић, представник Савета родитеља (3/2)

 

Тим за професионалну оријентацију

Тим за професионалну оријентацију у школској 2023/24. години чине:

 • Александра Обрадовић, професор физике и ТИТ-а, ОС 8-1
 • Весна Вујовић, професор француског језика, ОС 8-2
 • Марија Димитријевић,професор српског језика и књижевности, ОС 8-3
 • Светлана Лакићевић, професор српског језика и књижевности, ОС 8-4
 • Драгана Ристић, професор ликовне културе, ОС 8-5
 • Мирослав Антонић, професор математике, ОС 8-6
 • Биљана Лазаревић, педагог
 • Валентина Антић, психолог
 • Милена Вукашиновић, психолог, координатор Тима

 

Тим за професионални развој

Тим за професионални развој и стручно усавршавање у школској 2023/24. години чине:

 • Радмила Жежељ, професор разредне наставе, педагошки саветник, координатор Тима
 • Наташа Бајковић, професор српског језика и књижевности
 • Маја Веселиновић, професор енглеског језика
 • Мирослав Стојановић, професор историје
 • Милосав Дабетић, професор француског језика
 • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, педагошки саветник
 • Марица Петковић, професор разредне наставе
 • Радмила Вукић, професор разредне наставе
 • Невена Опалић, професор разредне наставе
 • Данијела Бојковић, професор верске наставе
 • Ксенија Зорчић, представник Савета родитеља (3/1)
 • Милан Бајић, директор школе

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за за обезбеђивање квалитета и развој Школе у школској 2023/24. години чине:

 • Гордана Симовић, проф. разредне наставе, руководилац Тима
 • Катарина Микић, професор разредне наставе
 • Ивана Јовановић, проф. енглеског језика
 • Милосав Дабетић, проф. француског језика
 • Весна Данкулов, проф. српског језика и књижевности
 • Марија Димитријевић, проф. српског језика и књижевности
 • Марија Протић, проф. разредне наставе
 • Оља Ташић, проф. разредне наставе
 • Јована Калезић, проф. разредне наставе
 • Снежана Милановић Лакић, проф. разредне наставе
 • Милена Вукашиновић, стручни сарадник - психолог
 • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
 • Биљана Лазаревић, стручни сарадник - педагог
 • Давор Кукић, представник Савета родитеља 3/6
 • Јован Вишацки, представник Ученичког парламента
 • Станко Николић, представник локалне самоуправе
 • Милан Бајић, директор школе

 

Тим за за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2023/24. години чине:

 • Александра Обрадовић, руководилац Тима
 • Лидија Јовчић, професор технике и технологије
 • Марко Павловић, наставник математике
 • Игор Петковић, професор математике
 • Славољуб Васић, професор технике и технологије
 • Милан Милојевић, професор технике и технологије
 • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
 • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
 • Тања Филиповић, професор разредне наставе
 • Јована Калезић, професор разредне наставе
 • Душан Бајић, представник Савета родитеља 7/2
 • Ирина Козлина, представник Ученичког парламента 7/5