ПОСЛОВИ УЧИТЕЉА ОД I ДО IV РАЗРЕДА

Име и презиме учитеља Одељење
Јован Мицић 1/1
Снежана Милановић-Лакић 1/2
Гордана Симовић 1/3
Споменка Марковић 1/4
Невена Опалић 1/5
Сузана Милаковић 1/6
Маја Марковић 2/1
Ивана Марковић 2/2
Љиљана Јованоски 2/3
Данијела Максимовић 2/4
Мирјана Ђукаловић 2/5
Ива Иванчевић Илић 2/6
Зоран Гаврић 3/1
Радмила Жежељ 3/2
Бојана Плавшић 3/3
Јована Калезић 3/4
Сандра Мирчић 3/5
Татјана Филиповић 3/6
Силвана Лазић 4/1
Сандра Планић 4/2
Мирјана Ковачевић 4/3
Драгана Дујовић 4/4
Јасмина Ђорђевић 4/5
Марица Петковић 4/6
Радмила Вукић Продужени боравак 1
Марија Протић Продужени боравак 1
Оља Ташић Продужени боравак 1
Катарина Танацковић Продужени боравак 2
Оља Павловић Продужени боравак 2
Катарина Микић Продужени боравак 2

 

 

ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

<
Име и презиме наставника,
старешинство и наставни предмет
Одељење
Слађана Тодоровић
одељ.ст. 7/1
Српски језик
5/3,4
7/1,2
Јелена Вуковић
Српски језик
8/5.6
Јелена Лукић
одељ.ст. 6/3
Српски језик
6/1,2,3
8/1,2
Наташа Бајковић
одељ.ст. 7/5
Српски језик
5/1,2
7/5,6
Весна Данкулов
Српски језик
5/5,6
7/3,4
Светлана Лакићевић
одељ.ст. 6/4
Српски језик
6/4,5,6
8/3,4
Мирослав Антонић
одељ.ст. 6/6
Математика
8/1,3
6/2,4,6
Игор Петковић
одељ.ст. 8/6
Математика
8/2,6
6/1,3,5
Анђелка Вученовић
одељ.ст. 5/1
Математика
5/1,2
7/1,4,5
Сања Глигорић
одељ.ст. 7/2
Математика
5/3,4
7/2,3,6
Драгана Момировић
Математика
5/5,6
8/4,5
Марија Панић
одељ.ст. 5/6
Енглески језик
5/1-6
7/1,3,4
Ивана Милисављевић
одељ.ст. 7/6
Енглески језик
1/1,2.3 ; 3/3,4,5,6
7/2,5,6
Маја Веселиновић
Енглески језик
2/4,5,6 ; 4/3,4,5,6
6/2,5,6
Оливера Крстић
Енглески језик
1/4,5,6 ; 2/1,2,3
3/1.2 ; 4/1,2
Ивана Јовановић
одељ.ст. 8/4
Енглески језик
6/1,3,4
8/1-6
Даринка Одабашић
Француски језик
5/2,3,4
7/1-6
Милосав Дабетић
одељ.ст. 8/5
Француски језик
8/2,3,5,6
6/1,3,4,5,6
Весна Вујовић
одељ.ст. 6/2
Француски језик, грађ. васпитање
5/1,5,6 ; 6/2 ; 8/1,4
гв: 6/1-6 ; 8/1,2,3,5,6
Славица Радојчић
Биологија
5/1-6
7/3,4,5,6
Лидија Новаковић
одељ.ст. 8/2
Биологија
6/1,2
7/1,2 ; 8/1-6
Мирјана Димитријевић
одељ.ст. 7/3
Географија
6/1,2,3,5,6
7/1-6
Драгана Јанковић
одељ.ст. 5/4
Географија
5/1-6 ; 6/4
8/1-6
Наташа Сејменов
Историја
5/1-6 ; 6/5
7/1-6
Мирослав Стојановић
одељ.ст. 8/3
6/1,2,3,4,6
8/1-6
Миомир Ранђеловић
Хемија
7/1-6
8/1,2,3,4
Тамара Проданов
Биологија, Хемија
6/3,4,5,6
8/5,6
Александра Обрадовић
одељ.ст. 6/1
Физика, ТиТ
6/1 ; 7/1,3 ; 8/1,2,4,5,6
ТиТ 6/1,5
Љиљана Лазаревић Милојевић
Физика
6/2,3,4,5,6
7/2,4,5,6 ; 8/3
Лидија Јовчић
Техника и технологија
6/2,3,4,6
8/3,4,5,6
Славољуб Васић
одељ.ст. 8/1
Техника и технологија
8/1,2,4,5
6/1-6
Мирослав Радић
Техника и технологија
7/1-6
5/3,4
Милан Милојевић
одељ.ст. 7/4
Техника и технологија
7/1-6
5/1,2,5,6
Данка Петровић
одељ.ст. 5/3
Техника и технологија
8/1,2,3,6
5/1-6
Петра Стојковић
одељ.ст. 5/2
Музичка култура
5/1,2
7/1-6
Татјана Маћејка Трајковић
Музичка култура
5/3,4,5,6
6/1-6 ; 8/1-6
Драгана Ристић
одељ.ст. 6/5
Ликовна култура
5/3,4,5,6 ; 6/1,5,6
7/2,3,4,5,6 ; 8/3,4,5,6
Ана Живковић
Ликовна култура
5/1,2 ; 6/2,3,4
7/1 ; 8/1,2
Радмила Јовићевић одељ.ст. 5/5
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
5/1,3,5 ; 6/6
7/1,3,5
ОФА 5/1,3.5
Марија Петровић
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
5/2 ; 6/1,3,5
8/1,3,5
ОФА 6/1,3,5
Сања Чуровић
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
5/4,6 ; 6/2,4
8/2,4,6
ОФА 6/2,4,6
Сара Кочоски
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
7/2,4,6
ОФА 5/2,4,6
Татјана Пантелић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Марјана Младеновић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Данијела Бојковић
Верска настава
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Милица Ракић
Верска настава
2/1-6 ; 4/1-6
Петка Луковић
Верска настава
1/1-6 ; 3/1-6
Тања Шофранац
Грађанско васпитање
5/1,4,5
7/3,4,6
Биљана Лазаревић
Грађанско васпитање
5/2,3,6
7/1,2
Валентина Антић
Грађанско васпитање
7/5 ; 8/4