ПОСЛОВИ УЧИТЕЉА ОД I ДО IV РАЗРЕДА

Име и презиме учитеља Одељење
Радмила Вукић 1/1
Сандра Планић 1/2
Марица Петковић 1/3
Драгана Дујовић 1/4
Јасмина Ђорђевић 1/5
Мирјана Ковачевић 1/6
Јован Мицић 2/1
Снежана Милановић-Лакић 2/2
Гордана Симовић 2/3
Споменка Марковић 2/4
Невена Опалић 2/5
Сузана Милаковић 2/6
Маја Марковић 3/1
Ивана Марковић 3/2
Љиљана Јованоски 3/3
Тања Цапудер 3/4
Мирјана Ђукаловић 3/5
Ива Иванчевић Илић 3/6
Зоран Гаврић 4/1
Радмила Жежељ 4/2
Бојана Плавшић 4/3
Јована Калезић 4/4
Сандра Мирчић 4/5
Татјана Филиповић 4/6
Катарина Танацковић Продужени боравак 1
Катарина Микић Продужени боравак 1
Милка Чичић Продужени боравак 1
Бојана Бозета Продужени боравак 1
Силвана Лазић Продужени боравак 2
Марија Протић Продужени боравак 2
Оља Ташић  Продужени боравак 2

 

 

ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

<
Име и презиме наставника,
старешинство и наставни предмет
Одељење
Слађана Тодоровић
одељ.ст. 8/1
Српски језик
6/3,4,5
8/1,2
Јелена Вуковић
Српски језик
8/3,4
Јана Лукић
одељ.ст. 7/3
Српски језик
5/1,5
7/1,3
Наташа Бајковић
одељ.ст. 8/5
Српски језик
6/1,2,6
8/5,6
Весна Данкулов
Српски језик
5/2,6
7/2,5
Светлана Лакићевић
одељ.ст. 7/4
Српски језик
7/4,6
5/3,4
Мирослав Антонић
одељ.ст. 7/6
Математика
5/1,2
7/2,4,6
Игор Петковић
одељ.ст. 5/4
Математика
5/4,6
7/1,3,5
Анђелка Вученовић
одељ.ст. 6/1
Математика
6/1,2
8/1,4,5
Сања Глигорић
одељ.ст. 8/2
Математика
6/3,4
8/2,3,6
Драгана Момировић
Математика
5/3,5
6/5,6
Марија Панић
одељ.ст. 6/6
Енглески језик
6/1-6
8/1,3,4
Ивана Милисављевић
одељ.ст. 8/6
Енглески језик
2/1,2.3 ; 4/3,4,5,6
8/2,5,6
Маја Веселиновић
одељ.ст. 5/6 
Енглески језик
5/1,2,3,4,5,6
7/2,5,6
Оливера Крстић
Енглески језик
1/5,6 ; 2/4,5,6
3/1,2,3 ; 4/1.2
Ивана Јовановић
Енглески језик
1/1,2,3,4 ; 3/4,5,6
7/1,3,4
Даринка Одабашић
Француски језик
6/2,3,4
8/1-6
Милосав Дабетић
Француски језик
5/2,3,5,6
7/1,3,4,5,6
Весна Вујовић
одељ.ст. 7/2
Француски језик, грађ. васпитање
5/1,4 ; 6/1,5,6 ; 7/2
гв: 6/1-6 ; 7/1-6
Ивона Томић
одељ.ст. 8/4
Биологија
6/1-6
8/3,4,5,6
Лидија Новаковић
одељ.ст. 5/1
Биологија
5/1-6
7/1,2 ; 8/1,2
Мирјана Димитријевић
одељ.ст. 8/3
Географија
7/1,2,3,5,6
8/1-6
Драгана Јанковић
одељ.ст. 6/4
Географија
5/1-6
6/1-6 ; 7/4
Марија Црногорац
Историја
6/1-6
8/1,2,3,5,6
Мирослав Стојановић
одељ.ст. 5/3
5/1-6
7/1-6 ; 8/4
Миомир Ранђеловић
Хемија
7/1,2,3,4
8/1-6
Тамара Проданов
Биологија, Хемија
7/3,4,5,6
7/5,6
Александра Обрадовић
одељ.ст. 7/1
Физика, ТиТ
6/1,2,3,4,5 ; 7/1 ; 8/1,3
ТиТ 7/1,5
Љиљана Лазаревић Милојевић
одељ.ст. 5/5
Физика
6/6 ; 7/2,3,4,5,6
8/2,4,5,6
Лидија Јовчић
Техника и технологија
5/3,4,5,6
7/2,3,4,6
Славољуб Васић
Техника и технологија
5/1,2,3,4
7/1-6
Мирослав Радић
Техника и технологија
8/1-6
6/3,4
Милан Милојевић
Техника и технологија
8/1-6
6/1,2,5,6
Данка Петровић
одељ.ст. 6/3
Техника и технологија
5/1,2,5,6
6/1-6
Петра Стојковић
одељ.ст. 6/2
Музичка култура
6/1,2,3,4
8/1-6
Татјана Маћејка Трајковић
одељ.ст. 5/2
Музичка култура
5/1-6
6/5,6 ; 7/1-6
Драгана Ристић
одељ.ст. 7/5
Ликовна култура
5/1,2,3,4,6 ; 6/3,4,5,6
7/1,5,6 ; 8/2,3,6
Ана Живковић
Ликовна култура
5/5 ; 6/1,2
7/2,3,4 ; 8/1,4,5
Радмила Јовићевић одељ.ст. 6/5
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
5/6 ; 6/1,3,5
8/1,3,5
ОФА 6/1,3.5
Марија Петровић
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
5/1,3,5 ; 6/2
7/1,3,5
ОФА 5/1,3,5
Сања Чуровић
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
5/2,4 ; 6/4,6
7/2,4,6
ОФА 5/2,4,6
Душан Костић
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
8/2,4,6
ОФА 6/2,4,6
Татјана Пантелић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Марјана Младеновић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Данијела Бојковић
Верска настава
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Горица Вујчић
Верска настава
1/1-6 ; 3/1-6
Владица Вељковић
Верска настава
2/1-6 ; 4/1-6
Тања Шофранац
Грађанско васпитање
8/1,2,3,4,6
Биљана Лазаревић
Грађанско васпитање
5/1,2,3,4,5,6
Валентина Антић
Грађанско васпитање
8/5