ПОСЛОВИ УЧИТЕЉА ОД I ДО IV РАЗРЕДА

Име и презиме учитеља Одељење
Маја Марковић 1/1
Ивана Марковић 1/2
Љиљана Јованоски 1/3
Данијела Максимовић 1/4
Мирјана Ђукаловић 1/5
Ива Иванчевић Илић 1/6
Зоран Гаврић 2/1
Радмила Жежељ 2/2
Бојана Плавшић 2/3
Јована Калезић 2/4
Сандра Мирчић 2/5
Татјана Филиповић 2/6
Силвана Лазић 3/1
Сандра Планић 3/2
Мирјана Ковачевић 3/3
Драгана Дујовић 3/4
Јасмина Ђорђевић 3/5
Марица Петковић 3/6
Јован Мицић 4/1
Снежана Милановић-Лакић 4/2
Гордана Симовић 4/3
Споменка Марковић 4/4
Невена Опалић 4/5
Сузана Милаковић 4/6
Катарина Танацковић Продужени боравак 1
Тања Цапудер Продужени боравак 1
Марија Видачић Продужени боравак 1
Оља Ташић Продужени боравак 2
Марија Протић Продужени боравак 2
Александра Бабић Продужени боравак 2

 

 

ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

Име и презиме наставника,
старешинство и наставни предмет
Одељење
Слађана Тодоровић
одељ.ст. 6/1
Српски језик
5/1,5
6/1,2
Јелена Вуковић
Српски језик
7/5.6
Марија Димитријевић
одељ.ст. 5/3
Српски језик
5/2,3
7/1,2
Наташа Бајковић
одељ.ст. 6/5
Српски језик
6/5,6
8/2,4,6
Весна Данкулов
одељ.ст. 8/5
Српски језик
6/3,4
8/1,3,5
Светлана Лакићевић
одељ.ст. 5/4
Српски језик
5/4,6
7/3,4
Мирослав Антонић
одељ.ст. 5/6
Математика
7/1,3
5/2,4,6
Игор Петковић
одељ.ст. 7/6
Математика
7/2,6
5/1,3,5
Анђелка Вученовић
Математика
6/1,4,5
8/2,5
Сања Глигорић
одељ.ст. 6/2
Математика
6/2,3,6
8/1,3
Милица Живановић
Математика
7/4,5
8/4,6
Марија Панић
одељ.ст.8/4
Енглески језик
2/4,5,6 ; 4/2,3,4,6
8/4,5,6
Ивана Милисављевић
одељ.ст. 6/6
Енглески језик
6/1,2,3,4,5,6
8/1,2,3
Маја Веселиновић
Енглески језик
1/4,5,6 ; 3/3,4,5,6
5/2,5,6
Оливера Крстић
Енглески језик
1/1,2,3 ; 2/1,2,3
3/1.2 ; 4/1,5
Ивана Јовановић
одељ.ст. 7/4
Енглески језик
5/1,3,4
7/1-6
Даринка Одабашић
Француски језик
6/1-6
8/2,3,4
Милосав Дабетић
одељ.ст. 7/5
Француски језик
7/2,3,5,6
5/1,3,4,5,6
Весна Вујовић
одељ.ст. 5/2
Француски језик, грађ. васпитање
5/2 ; 7/1,4 ; 8/1,5,6
гв: 5/1-6 ; 7/1,2,5
Славица Радојчић
Биологија
6/3,4,5,6
8/1,2,3,4,5,6
Лидија Новаковић
одељ.ст. 7/2
Биологија
5/1,2
6/1,2 ; 7/1-6
Мирјана Димитријевић
одељ.ст. 6/3
Географија
5/1-6 ; 6/1-6
7/6
Драгана Јанковић
одељ.ст. 8/1
Географија
7/1,2,3,4,5
8/1-6
Наташа Сејменов
Историја
6/1-6
8/1,2,3,4,5
Мирослав Стојановић
одељ.ст. 7/3
5/1-6 ; 7/1-6
8/6
Миомир Ранђеловић
Хемија
7/1,2,3,4
8/1-6
Тамара Проданов
Биологија, Хемија
5/3,4,5,6
7/5,6
Александра Обрадовић
одељ.ст. 5/1
Физика, ТиТ
6/1,3 ; 7/1-6
ТиТ 5/1,5
Љиљана Лазаревић Милојевић
одељ.ст. 8/3
Физика
6/2,4,5,6
8/1-6
Лидија Јовчић
Техника и технологија, ТиТ
5/2,3,4,5
7/3,4,5,6
Славољуб Васић
одељ.ст. 7/1
Техника и технологија, ТиТ
7/1,2,4,5
5/1-6
Мирослав Радић
Техника и технологија, ТиТ
6/1-6
8/2,5
Милан Милојевић
одељ.ст. 6/4
Техника и технологија, ТиТ
6/1-6
8/1,3,4,6
Данка Петровић
одељ.ст. 8/2
Техника и технологија
7/1,2,3,6
8/1-6
Петра Стојковић
Музичка култура
5/5,6
7/1-6
Татјана Маћејка Трајковић
одељ.ст. 8/6
Музичка култура
5/1,2,3,4
6/1-6 ; 8/1-6
Драгана Ристић
одељ.ст. 5/5
Ликовна култура
5/1,4,5,6 ; 6/1-6
7/1,3,4,5,6 ; 8/4
Ана Живковић
Ликовна култура
5/2,3 ; 7/2
8/1,2,3,5,6
Радмила Јовићевић
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
5/6 ; 6/1,3,5
8/1,3,5
ОФА 6/1,3.5
Марија Петровић
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
5/1,3,5 ; 6/2
7/1,3,5
ОФА 5/1,3,5
Сања Чуровић
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
5/2,4 ; 6/4,6
7/2,4,6
ОФА 5/2,4,6
Сара Кочоски
Физичко и здравствено васпитање
Обавезне физ. активности
8/2,4,6
ОФА 6/2,4,6
Татјана Пантелић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Марјана Младеновић
Информатика и рачунарство
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Данијела Бојковић
Верска настава
5/1-6 ; 6/1-6
7/1-6 ; 8/1-6
Милица Ракић
Верска настава
1/1-6 ; 3/1-6
Петка Луковић
Верска настава
2/1-6 ; 4/1-6
Јелена Илић
Грађанско васпитање
6/1-6 ; 8/1-6
7/3,4,6