Екскурзије за ученике ће се, уколико епидемиолошки услови то дозволе, спровести у другом полугодишту, уз поштовање свих процедура за организацију и реализацију екскурзија.


Правци вишечасовних, једнодневних излета утврђени су на основу препорука и упутстава Министарства просвете као и захтева програмских садржаја, а на предлог одељењских већа и сагласност Савета родитеља.

Излети ће се реализовати само ако се обезбеди пристанак 70% родитеља и сагласност Министарства просвете. Дани у којима се реализују излети и екскурзије имаће карактер радних односно наставних дана.

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

Изабрани правци екскурзија за ову школску годину су:

1.разред - „Мали Дунав“ (укључује цео програм који се нуди екскурзијама)

2.разред - Београд – Засавица, брод, музеј хлеба у Пећинцима  

3.разред разред - Београд – Засавица, брод, музеј хлеба у Пећинцима

4.разред - Топола, Аранђеловац  

5. разред - Крагујевац

6. разред - Струганик, музеј у Ваљеву, Бранковина

7.разред  - Струганик, музеј у Ваљеву, Бранковина 

8. разред - ДВА ДАНА - Тара, Мећавник, Сирогојно