СЛОБОДНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - МЛАЂИ РАЗРЕДИ

 

Име и презиме учитеља

Слободне активности

Јован Мицић

Ликовна секција

Снежана Милановић-Лакић

Ликовна секција

Гордана Симовић

Ликовна секција

Споменка Марковић

Ликовна секција

Невена Опалић

Ликовна секција

Сузана Милаковић

Ликовна секција

Маја Марковић

Креативна секција

Ивана Марковић

Креативна секција

Љиљана Јованоски

Креативна секција

Тања Цапудер

Креативна секција

Мирјана Ђукаловић

Креативна секција

Ива Иванчевић Илић

Креативна секција

Зоран Гаврић

Спортска секција

Радмила Жежељ

Литерарна секција

Бојана Плавшић

Ликовна секција

Јована Калезић

Спортска секција

Сандра Мирчић

Ликовна секција

Татјана Филиповић

Ликовна секција

Радмила Вукић

Ликовна секција
Математичка секција

Сандра Планић

Ликовна секција
Ритмичка секција

Мирјана Ковачевић

Ликовна секција
Креативна секција

Драгана Дујовић

Ликовна секција
Математичка секција

Јасмина Ђорђевић

Ликовна секција
Креативна секција

Марица Петковић

Ликовна секција
Ритмичка секција

 

СЛОБОДНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

 

Име и презиме наставника

Слободне активности

Весна Данкулов

Српски језик

Драгана Момировић

Математичка секција

Ивана Јовановић

Енглески језик

Марија Панић

Енглески језик

Маја Веселиновић

Енглески језик

Оливера Крстић Енглески језик

Милосав Дабетић

Француски језик

Даринка Одабашић

Француски језик

Марија Црногорац Историјска секција

Александра Обрадовић

Вештачка интелигенција

Славољуб Васић

Папирно моделарство
Саобраћајна секција

Мирослав Радић

Електротехничка секција

Милан Милојевић

Бродомоделарство
Роботика

Данка Петровић

Папирно моделарство
Архитектонска секција

Лидија Јовчић

Папирно моделарство
Машинска техника

Радмила Јовићевић

Атлетска секција

Горица Вујчић

Верска секција

Владица Вељковић

Верска секција

Данијела Бојковић

Верска секција

Татјана Шофранац Грађанско васпитање
Биљана Лазаревић Грађанско васпитање

Татјана Шофранац

Грађанско васпитање

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

 

Име и презиме наставника

Слободне активности

Драгана Ристић Цртање, сликање
и вајање (5.р)
Ана Живковић Цртање, сликање
и вајање (5.р)
Марија Петровић Вежбањем до здравља
(5.р)
Сања Чуровић Вежбањем до здравља
(5.р)
Весна Вујовић Медијска писменост
(5.р)
Марија Петровић Вежбањем до здравља
(6.р)
Сања Чуровић Вежбањем до здравља
(6.р)
Душан Костић Вежбањем до здравља
(6.р)
Радмила Јовићевић Вежбањем до здравља
(6.р)
Наташа Бајковић Животне вештине
(6.р)
Слађана Тодоровић Медијска писменост
(6.р)
Лидија Новаковић Домаћинство
(7.р)
Марјана Младеновић Предузетништво
(7.р)
Татјана Пантелић Предузетништво
(7.р)
Славољуб Васић Моја животна средина
(7.р)
Ана Живковић Уметност
(7.р)
Татјана Маћејка Трајковић Уметност
(7.р)
Миомир Ранђеловић Домаћинство
(8.р)
Ивона Томић Домаћинство
(8.р)
Милан Милојевић Предузетништво
(8.р)
Марјана Младеновић Предузетништво
(8.р)
Татјана Пантелић Предузетништво
(8.р)
Петра Стојковић Уметност
(8.р)
Драгана Ристић Уметност
(8.р)
Мирослав Радић Моја животна средина
(8.р)