Timss1

ТИМСС 2023 (Trends in International Mathematics and Science Study)

ОШ “Јосиф Панчић“ је ове школске године изабрана да буде у узорку за велико међународно истраживање ученика четрвтог разреда - ТИМСС 2023.

Тестирање, од националне важности, у Србији је поверено Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Више од 60 земаља света и њихових образовних система учествује у овој студији. У узорку наше школе су била само два одељења четвртог разреда, 4-1 и 4-4.

ТИМСС 2023 је важна студија која нас информише о ученичким постигнућима у Републици Србији у поређењу са њиховим вршњацима у другим земаљама. Такође, упоређује програме наставе и учења у свим земљама учесницама. По завршетку истраживања добијамо актуелне националне и међународне податке, који ће помоћи у побољшању наставе и учења у математици и природним наукама у нашој земљи.

Тестирање је реализовано 25.и 26.априла 2023.године. Ученици су, у кабинету за информатику, уз велику помоћ наставница информатике радили тестове. По први пут су тестови рађени онлајн, тест из математике и тест из природе и друштва као и упитник за ученика.

Част нам је била да и ученици наше школе буду укључени у овако важно међународно истраживање.

 

Timss2