У месецу децембру започет је пројекат „Знакови у школи“ као једна од активности Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Ова превентивна акција има за циљ да ученици освесте понашања, пожељна и непожељна, која су део њихове школске свакодневице. Циљна група ученика који креирају знакове су најстарији међу млађим разредима, ученици четвртог разреда и најмлађи међу старијим разредима, ученици петог разреда. Циљна група ученика којима су знаци намењени су сви ђаци наше школе.

У оквиру садржаја предмета Свет око нас, Природе и друштва као и ТИО-а ученици су обрађивали тему саобраћаја и знакова у саобраћају. У складу са предходним знањима о врстама знакова, имали су задатак да креирају нове знакове. Наши знакови односе се на школски саобраћај. Функција ових знакова је регулисање односа међу актерима у школи, комуникације међу ученицима, наставницима... у одељењима или на одморима.

Више од 350 ученика покушало је да на креативан начин симболима представи нека понашања која су у школи пожељна правећи знакове обавештења, и понашања која су непожељна или забрањена смишљавајући тако знакове забране.

Ученици су са великим ентузијазмом прионули дизајнирању знакова. Комисија коју сачињавају професорка ТИО-а Данка Петровић, професорка ликовне културе Драгана Ристић и психолог школе Милена Вукашиновић има пред собом тежак задатак. Од више од 1400 дизајнираних знакова треба изабрати оне који најбоље симболички представљају одређену забрану или обавештење.

Идеја овог пројекта је да се награде идејни творци најоригиналнијих идеја утканих у креираним знаковима. Школа ће сачинити колекцију јединствених знакова у школи. Знакови ће бити направљени у формату правих знакова и биће постављени са почетком другог полугодишта школске 2017-2018.године у учионицама и ходницима наше школе.

Креатор и вођа пројекта, психолог Милена Вукашиновић